Model kadłuba

Przez ostatnie dni pracy zespół skupił się na monocopterze i ogólnej budowie mechanicznej kadłuba. Liczne testy przeprowadzone przez naszą grupę dały podstawę do pierwszych wyliczeń i przewidywań działania systemu opadania.

Z aktualnych danych możemy stwierdzić, że taki sposób spowalniania lotu może się powieść. Potwierdzą to jednak dalsze próby i testy.

Poniżej prezentujemy zdjęcia aktualnego modelu monocoptera. Są to projekty poglądowe, które mają nam zwizualizować sposób działania i przybliżyć metody projektowania płatu.